Renterisicomanagement / Derivaten

Renterisicomanagement

Voor de meeste MKB-ers bestaat het grootste renterisico uit een stijgende euribor. Een stijging van 1% betekent voor elke 100.000 euro die tegen een variabele rente geleend is, 1.000 euro hogere rentelasten per jaar. Wij adviseren het MKB en vastgoedbeleggers.

Derivaten

In huidige tijd waarin veel verandert wilt u gebruik kunnen maken van derivatenspecialisten met bancaire kennis. De specialisten van Cofin hebben kennis van en de beschikking over treasury systemen om renteschade inzichtelijk te maken. De Autoriteit Financiële Markten heeft onderzoek gedaan naar de verkoop van derivaten aan het midden- en kleinbedrijf (mkb).

De problemen die veel voorkomen zijn veroorzaakt door zogenoemde renteswaps. Vanaf 2008-2009  is de rente gedaald tot een extreem laag niveau. Hierdoor hebben voor/rond deze periode gekochte swaps een zwaar negatieve waarde en leiden tot behoorlijke extra kosten.  Cofin kan u begeleiden deze kosten aanzienlijk te beperken.

Zorgplicht banken

Banken hebben de afgelopen jaren aan mogelijk duizenden kleine en middelgrote bedrijven derivaten verkocht. Een deel van die bedrijven heeft nu problemen met deze derivaten vanwege de extreem lage rente. Het is de vraag of de kopers van derivaten in staat zijn geweest de risico’s te doorzien.

Het is met andere woorden de vraag of de banken zich voldoende van hun zorgplicht hebben gekweten. Cofin onderzoekt en onderbouwt. Cofin maakt schade inzichtelijk en kan na overleg met u hierover met uw bank  in gesprek gaan. Hierbij houden wij rekening met de relatie die u met uw bank heeft.

Cofin by COFIN